το project

Το “LGBTQI+ Voice Up: Project Greece” στοχεύει στην ενδυνάμωση της φωνής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στην ευαισθητοποίηση, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αναδεικνύοντας τον ρόλο και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ισχυρό της σύμμαχο σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Το “LGBTQI+ Voice Up: Project Greece” υλοποιείται από τη Homo Evolution με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2021-2022 (οι φράσεις “Homo Evolution”, “Ευρωπαϊκής Ένωσης” και “Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” που προηγήθηκαν είναι σύνδεσμοι που θα σε οδηγήσουν στις αντίστοιχες σελίδες).

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει δημοκρατικές διαδικασίες ανοιχτής ψηφοφορίας, με σκοπό την ανάδειξη των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα του σήμερα. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ομάδων συμπερίληψης με τη μορφή focus-groups. Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση ασφαλούς και επαρκούς χώρου έκφρασης για την ενεργό επικοινωνία των καίριων ζητημάτων, που απασχολούν ειδικά τις μικρότερες ομάδες εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που συχνά υποεκπροσωπούνται. Θα ακολουθήσει μία σειρά από βίντεο και συζητήσεις μέσω podcast, για κάθε μία θεματική που θα αναδειχθεί  τόσο από την ψηφοφορία όσο και από τα focus-groups.

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην ενημέρωση της Ελληνικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των ακτιβιστικών ομάδων, των οργανώσεων που ασχολούνται με τα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αξιοποίηση των νομικών και πολιτικών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η ανάδειξη των καλών πρακτικών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου.

Τέλος, το “LGBTQI+ Voice Up: Project Greece” ενισχύει τη διάδοση των δραστηριοτήτων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για ένα περισσότερο δημοκρατικό μέλλον της Ευρωπαϊκής κοινωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσω της ανάδειξης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, που ζουν στην Ελλάδα σήμερα και της μετέπειτα ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύεται στην πράξη η ιδιότητα του ενεργού πολίτη, ενώ δημιουργούνται οι συνθήκες, που προάγουν τον διάλογο και τον σεβασμό. Ελπίζουμε, οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου μακροπρόθεσμα να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην οπισθοδρόμηση που παρατηρείται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα όσο και με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα.

 
 
 
 
 
 
 

Με την υποστήριξη του:

Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συνεργάτες:

Με Άλλα Μάτια

Dzine

mOOviereel

Μετάβαση στο περιεχόμενο