Προσβασιμότητα

  • Για να ακούσετε οποιοδήποτε κείμενο, μπορείτε να το επιλέξετε με το ποντίκι.
  • Για επιλογές σχετικά με την εμφάνιση της σελίδας, όπως αυξημένη αντίθεση, χρησιμοποιήστε το μενού με το σύμβολο προσβασιμότητας (το ανθρωπάκι μέσα στον κύκλο στα δεξιά της σελίδας).
  • Οι χρωματικοί συνδυασμοί της ιστοσελίδας, τα μεγέθη των γραμμάτων, καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιείται αποσκοπεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συμμόρφωσης με τα πιο αυστηρά πρότυπα προσβασιμότητας (WCAG 2.1 AA / AAA).
Μετάβαση στο περιεχόμενο